پاسخ به: اصطلاحات طبیعت‌گردی

خانه انجمن ها کمپینگ اصطلاحات طبیعت‌گردی پاسخ به: اصطلاحات طبیعت‌گردی

#220
سعید سرشار
مدیرکل

یال | Ridge: به محل برخورد دو دامنه شیب‌دار می‌گویند که در بالاترین نقطه تماس خود هستند.
دره | Valley: دره ها را که همه می‌شناسیم، به فرورفتگی‌هایی که میان دو کوه یا تپه ایجاد شده، دره می‌گویند. آن‌ها می‌توانند به شکل U یا V باشند.
دامنه | Sidehill : بخشی از بدنه کوه هستند که معمولا به صورت شیب‌دار دیده می‌شوند. بسیاری از مسیرهای طبیعت‌گردی در دامنه‌ها وجود دارد.
خط الرأس | Drainage divide: از اصطلاحات طبیعت گردی خط الرأس می‌باشد که به میان‌آب یا آب پخشان هم معروف است، به بلندترین یال میان دو یا چند قله گفته می‌شود که می‌توان آن را برخورد دو دامنه در بالای کوه دانست که آب باران از آنجا تقسیم می‌شود.
گردنه | Mountain pass: گردنه‌ها ناحیه ای از خط الرأس کوه هستند که ارتفاع کمتری را نسبت به قله‌های دوطرف دارند. معمولا زمانی که می‌خواهید یک رشته کوه را رد کنید باید از گردنه عبور کنید که در مواقع زیادی در گردنه‌ها راه ماشین رو کشیده می‌شود.