نمایشگاه کمپینگ و تجهیزات طبیعت‌گردی قزوین

نمایشگاه کمپینگ و تجهیزات طبیعت‌گردی قزوین

نمایشگاه تخصصی کمپینگ و تجهیزات طبیعت‌گردی قزوین از 3 لغایت 7 مردادماه سال جاری در سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برگزار شد. این نمایشگاه شامل دو بخش در دو سالن که بخش نخست مربوط به فروشگاه‌های عرضه لوازم طبیعت‌گردی و بخش دوم خودروهای کمپینگ و همچنین خودروهای...